Arkiva e rezultateve të Prishtinës
Rezultatet e provimeve 2021

Provimi Dhjetor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung13.12.2021 – 18.12.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung13.12.2021 – 18.12.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung13.12.2021 – 18.12.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung13.12.2021 – 18.12.2021→ ZB2

Provimi Nentor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung15.11.2021 – 20.11.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung15.11.2021 – 20.11.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung15.11.2021 – 20.11.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung15.11.2021 – 20.11.2021→ ZB2

Provimi Tetor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung18.10.2021 – 23.10.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung18.10.2021 – 23.10.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung18.10.2021 – 23.10.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung18.10.2021 – 23.10.2021→ ZB2

Provimi Shtator 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung20.09.2021 – 25.09.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung20.09.2021 – 25.09.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung20.09.2021 – 25.09.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung20.09.2021 – 25.09.2021→ ZB2

Provimi Korrik 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZB2

Provimi Qershor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZB2

Provimi Maj 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZB2

Provimi Prill 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZB2

Provimi Mars 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZB2

Provimi Shkurt 2021

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZB2

Provimi Janar 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZB2
Rezultatet e provimeve 2020

Provimi Dhjetor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZB2

Provimi Nëntor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZB2

Provimi Tetor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZB2

Provimi Shtator 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZB2

Provimi Gusht 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZB2

Provimi Korrik 2020

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZB2

Provimi Qershor 2020

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZB2

Provimi Prill 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZB2

Provimi Mars 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020 → ZB2

Provimi Shkurt 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 18.02.2020 – 21.02.2020 → ZB2

Provimi Janar 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZB1
   
Rezultatet e provimeve 2019

Provimi Dhjetor 2019

Provimi
Provimi me shkrimProvimi me gojëRezultatet
A1 ZA1 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZB1
B2 ZB2 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZB2

Provimi Nëntor 2019

Provimi
Provimi me shkrimProvimi me gojëRezultatet
A1 ZA1 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZB1
B2 ZB2 Prüfung15.11.201916.11.2019ZB2