Arkiva e rezultateve të Prishtinës

Provimi Dhjetor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung14.12.2020 – 19.12.2020→ ZB2

Provimi Nëntor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung16.11.2020 – 21.11.2020→ ZB2

Provimi Tetor 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung19.10.2020 – 24.10.2020→ ZB2

Provimi Shtator 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung14.09.2020 – 19.09.2020→ ZB2

Provimi Gusht 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung17.08.2020 – 22.08.2020→ ZB2

Provimi Korrik 2020

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 25.07.2020 – 30.07.2020 → ZB2

Provimi Qershor 2020

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 22.06.2020 – 27.06.2020 → ZB2

Provimi Prill 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung08.06.2020 – 11.06.2020→ ZB2

Provimi Mars 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung01.06.2020 – 05.06.2020 → ZB2

Provimi Shkurt 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung18.02.2020 – 21.02.2020→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 18.02.2020 – 21.02.2020 → ZB2

Provimi Janar 2020

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung20.01.2020 – 25.01.2020→ ZB1
   
Rezultatet e provimeve 2019

Provimi Dhjetor 2019

Provimi
Provimi me shkrimProvimi me gojëRezultatet
A1 ZA1 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZB1
B2 ZB2 Prüfung20.12.201921.12.2019→ ZB2

Provimi Nëntor 2019

Provimi
Provimi me shkrimProvimi me gojëRezultatet
A1 ZA1 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung15.11.201916.11.2019→ ZB1
B2 ZB2 Prüfung15.11.201916.11.2019ZB2