Provime të ÖSD tani edhe në Gjilan

Ashtu siç e don tradita, ne kemi përsëri lajme fantastike për të ndarë me ju: Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se qendra jonë Deutschzentrum Kosovo thellon bashkëpunimin me ÖSD duke e licencuar edhe qendrën tonë të dytë në Gjilan, si qendër e provimeve të ÖSD-së.

Çfarë do të thotë kjo? Përveç kurseve intensive, individuale dhe përgatitore për provim që mund ti ndjekni te ne nga Niveli A1 deri në C1, këtu në qendrën tonë në Gjilan do të keni mundësinë po ashtu edhe të i’u nënshtroheni provimeve të ÖSD-së, të cilat njihen ndërkombëtarisht. Të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin një kurs tek ne në Deutschzentrum Kosovo e sigurojnë automatikisht një vend në provim të ÖSD-së dhe përfitojnë zbritje prej 25% në çmimin e provimit.

Afati i parë i provimeve të ÖSD-së do të mbahet në muajin mars dhe regjistrimet do të fillojnë nga data 28.12.2020 online në web-faqen tonë: apliko.deutschzentrumkosovo.com
Qendrën tonë po ashtu mund ta gjeni edhe web-faqen e ÖSD-së: www.osd.at


Ganz der Tradition folgend haben wir wieder fantastische Neuigkeiten zu verkünden: Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Deutschzentrum Kosovo und ÖSD die Zusammenarbeit vertieft, indem auch unser zweites Zentrum in Gjilan als ÖSD-Prüfungszentrum lizenziert wird.

Was bedeutet das? Zusätzlich zu unseren Intensiv-, Individual- und Prüfungsvorbereitungskursen zu den Niveaus A1-C1 können Sie an unserem Sprachzentrum auch eine ÖSD-Prüfung ablegen, die international anerkannt wird. Die Kursteilnehmer/innen vom Deutschzentrum Kosovo erhalten automatisch einen Prüfungsplatz und eine Ermäßigung von 25 % der Prüfungsgebühr.

Die ersten ÖSD-Prüfungen finden im März statt und Prüfungsanmeldungen beginnen am 28.12.2020 online auf unserer Website: apliko.deutschzentrumkosovo.com
Unser Sprachzentrum finden Sie auch auf der Internetseite des ÖSD: www.osd.at

Lini një Përgjigje