Deutschzentrum Kosovo®️, tani me markë të mbrojtur tregtare!

Deutschzentrum Kosovo®️ tani më është brenduar me identitet unik dhe i mbrojtur me markë tregtare nga Republika e Kosovës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë!

Nga tani e tutje marka jonë mbrohet dhe për çdo falsifikues apo kopje e markës denohet nga Ligji për Markat Tregtare!

Ne e kemi të drejtën ekskluzive që markën e mbrojtur ta shfrytëzojmë për shenjëzimin e shërbimit tonë.

Mbrojtja e markave tregtare ndalon përpjekjet e konkurrentëve të pandershëm, si falsifikuesit, për të përdorur shenja dalluese të ngjashme për tregtimin e produkteve apo shërbimeve më të dobëta nën emrin dhe markën tonë!

Mbrojtja e markës tregtare mbrohet nga gjykata, e cila ka kompetencën për të sanksionuar shkeljet e markave tregtare.