Kurs invididual për përgaditje për provim

Po kërkoni përgatitje për provim ❓🔹Dëshironi që mësimdhënësi të mirret vetëm me juve ❓❓☑️Atëherë drejtohuni në qendrat e Deutschzentrum Kosovo që tashmë gjinden në tri qytete të ndryshme si Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë. Ne ua mundësojmë mbajtjen e kurseve individuale me mësimdhënës me përvojë në provime! Aty ku 100% e kohës do i’u kushtohet vetëm juve! ➡️Për regjistrime në Prishtinë na kontaktoni: 038 525 055 ➡️Për regjistrime në Gjilan na kontaktoni: 045 343 234 ➡️Për regjistrime në Mitrovicë na kontaktoni: 048 665 056 Ju mirëpresim!