Deutschzentrum Kosovo prezanton provimin e ӦSD-së në terren!


Ftesë për të gjitha shkollat e gjuhës gjermane në Kosovë!

Deutschzentrum Kosovo prezanton provimin e ӦSD-së në terren!

Të dashur drejtues të shkollave të gjuhës gjermane në Kosovë,
për arsye të informimit sa më të drejtë rreth procedurave të aplikimit për provim, si dhe rreth përgatitjes sa më të drejtë të kandidatëve tuaj për provimin e ӦSD-së, kemi vendosur që t’i vizitojmë shkollat e interesuara në Kosovë dhe të mbajmë një ligjëratë informuese përkitazi rreth pikave të lartshënuara.

Prioriteti ynë mbetet nxënësi, andaj do t’i ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme që nxënësi të jetë i përgatitur sa me drejtë për provim.
Të gjithë të interesuarit mund të na kontaktojnë përmes e-mail adresës info@deutschzentrumkosovo.com me mbishkrimin “Prezantimi i provimit të ӦSD në terren“.
Të gjitha informacionet tjera do t’i merrni përmes rrugës elektronike.

Me respekt, stafi i Deutschzentrum Kosovo – Qendra e provimeve të ӦSD