Tani edhe provime të ÖSD-së në Mitrovicë

Ashtu siç e don tradita, ne kemi përsëri lajme fantastike për të ndarë me ju:

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se qendra jonë Deutschzentrum Kosovo thellon bashkëpunimin me ÖSD duke e licencuar edhe qendrën tonë të tretë në Mitrovicë, si qendër e provimeve të ÖSD-së.

Çfarë do të thotë kjo? Përveç kurseve intensive, individuale dhe përgatitore për provim që mund ti ndjekni te ne nga Niveli A1 deri në C1, këtu në qendrën tonë në Mitrovicë do të keni mundësinë po ashtu edhe të i’u nënshtroheni provimeve të ÖSD-së, të cilat njihen ndërkombëtarisht.

Të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin një kurs tek ne në Deutschzentrum Kosovo e sigurojnë automatikisht një vend në provim të ÖSD-së dhe përfitojnë zbritje prej 25% në çmimin e provimit.

Së shpejti do ta hapim afatin e parë të provimeve të ÖSD-së në Mitrovicë!

Regjistrimet për kurse kanë filluar tashmë!

Qendrën tonë po ashtu mund ta gjeni edhe web-faqen e ÖSD-së: https://www.osd.at/pruefungen-machen/pruefungszentren/pruefungszentrum/?cid=633.

———————————————————————————————————————————–

Ganz der Tradition folgend haben wir wieder fantastische Neuigkeiten zu verkünden:

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Deutschzentrum Kosovo und ÖSD die Zusammenarbeit vertieft, indem auch unser drittes Zentrum in Mitrovica als ÖSD-Prüfungszentrum lizenziert wird.

Was bedeutet das? Zusätzlich zu unseren Intensiv-, Individual- und Prüfungsvorbereitungskursen zu den Niveaus A1-C1 können Sie an unserem Sprachzentrum auch eine ÖSD-Prüfung ablegen, die international anerkannt wird.

Die Kursteilnehmer/innen vom Deutschzentrum Kosovo erhalten automatisch einen Prüfungsplatz und eine Ermäßigung von 25 % der Prüfungsgebühr.

Schnellstens werden wir den ersten ÖSD-Prüfungstermin veröffentlichen!

Die Anmeldungen für die Sprachkurse haben bereits begonnen!

Unser Sprachzentrum finden Sie auch auf der Internetseite des ÖSD: https://www.osd.at/pruefungen-machen/pruefungszentren/pruefungszentrum/?cid=633

———————————————————————————————————————————–

Kao što je tradicija, ponovo imamo fantastične vesti koje želimo podeliti sa vama:

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da naš Deutschzentrum Kosovo produbljuje saradnju sa ÖSD tako što se licencirao naš treći centar u Mitrovici, kao ÖSD ispitni centar.

Šta to znači? Osim intenzivnih, individualnih i pripremnih kurseva za pripremu ispita koje možete pohađati sa nama od nivoa A1 do C1, u našem centru u Mitrovici ćete imati priliku da polažete i ÖSD ispite koji su međunarodno priznati.

Svi oni koji žele da pohađaju kurs kod nas u Deutschzentrum Kosovo automatski obezbeđuju mesto na ÖSD ispitu i dobijaju popust od 25% na cenu ispita.

Uskoro ćemo objaviti prvi termin ÖSD ispita u Mitrovici! Upis kurseva je već počeo! Naš centar možete pronaći i na web stranici ÖSD –a: https://www.osd.at/pruefungen-machen/pruefungszentren/pruefungszentrum/?cid=633