PROVIMET GJILAN

 

Provimet e gjuhës gjermane
Ju nevojitet një dëshmi për nivelin tuaj gjuhësor, e cila ju shërben për bashkim familjar, punë, studime apo vizë dhe që njihet ndërkombtarisht? Qendra jonë ofron provime të gjuhës gjermane për nivelet A1 deri në B2. Provimet e gjuhës gjermane të ÖSD-es përkojnë me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj): nga niveli A1 për fillestarët deri te niveli më i lartë gjuhësor C2.
Kursantët e Deutschzentrum Kosovo sigurojnë automatikisht një vend në provim dhe përfitojnë zbritje prej 25%.
Qendrën tonë si dhe terminet e provimeve mund t’i gjeni në faqen e ÖSD. Për informata shtesë rreth provimit të ÖSD-së ju lutemi të na kontaktoni vetëm përmes emailit: provimet.gjilan@deutschzentrumkosovo.com

Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë. Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin. Ne nuk bashkpunojmë me agjensione apo ofrues të kurseve të gjuhës gjermane dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

Klinkoni në butonin e mëposhtëm “ANMELDUNGEN” për t’a paraqitur provimin:

Çmimet e provimeve

*Çmimet për pjesëmarrësit e kursit të Deutschzentrum Kosovo.
Kursi përgaditor për A1 është i detyrueshëm dhe 60% është pjesëmarrja e detyrueshme!
Paraqitja e provimit dhe tërheqja e certifikatës bëhet vetëm me pasaportë dhe vetëm personalisht.
Letërnjoftimi kosovar nuk do të merret parasysh!
Informata me rëndësi:
Paraqita e provimit bëhet vetëm PERSONALISHT dhe me PASAPORTË ORIGJINALE duke dorëzuar këto dokumentacione:
–  2 kopje të Pasaportës
– Kandidatët përsëritës duhet ta sjellin po ashtu edhe kopjen e pjesës/modulit së/të provimit të cilën e kanë kaluar. Kjo vlen për të gjitha nivelet.

Vlerësimi i shpejt / ekspres!
Me ofertën tonë të vlerësimit të shpejt, ne duam të ju lehtësojmë procedurën e provimit, të gjithë atyre pjesëmarrësve që, për arsye të ndryshme, kanë nevojë dhe duan të dinë rezultatet e provimit të tyre sa më shpejt të jetë e mundur.
Rezultatin e provimit do ta kuptoni jo më vonë se 10 ditë pune pasi dokumentet e provimit të kenë arritur në selinë e ӦSD në Austri.
Të gjithë ata, të cilët dëshirojnë që të aplikojnë për vlerësimin e shpejt / ekspres, duhet ta bëjnë kërkesën në ditën e dorëzimit të dokumenteve për provim, pas aplikimit online.


Certifikatat:
Tërheqja e certifikatave bëhet çdo dite pune nga ora 10:00 deri ne ora 17:00.

Rezultatet e provimeve

Provimi Shtator 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung06.09.2021 – 11.09.2021→ ZA1
 A2 ZA2 Prüfung06.09.2021 – 11.09.2021→ ZA2
 B1 ZB1 Prüfung06.09.2021 – 11.09.2021→ ZB1
   

Provimi Korrik 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung07.07.2021 – 09.07.2021→ ZA1
 A2 ZA2 Prüfung07.07.2021 – 09.07.2021→ ZA2
 B1 ZB1 Prüfung07.07.2021 – 09.07.2021→ ZB1
   

Provimi Qershor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung10.06.2021 – 11.06.2021→ ZA1
 A2 ZA2 Prüfung10.06.2021 – 11.06.2021→ ZA2
 B1 ZB1 Prüfung10.06.2021 – 11.06.2021→ ZB1
   

Provimi Maj 2021

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 06.05.2021 – 07.05.2021 → ZA1
 B1 ZB1 Prüfung 06.05.2021 – 07.05.2021 → ZB1     

Provimi Prill 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung06.04.2021 – 08.04.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung06.04.2021 – 08.04.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung06.04.2021 – 08.04.2021→ ZB1
   

Provimi Mars 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung11.03.2021 – 12.03.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung11.03.2021 – 12.03.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung11.03.2021 – 12.03.2021→ ZB1
   
Datat e provimeve ÖSD 2021
Datat e Provimeve ÖSD 2021

Mars

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 08.03.2021 – 13.03.2021 28.12.2020 – 11.02.2021
A2 08.03.2021 – 13.03.2021 28.12.2020 – 11.02.2021
B1 08.03.2021 – 13.03.2021 28.12.2020 – 11.02.2021

Prill

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A105.04.2021 – 10.04.202118.02.2021 – 11.03.2021
A205.04.2021 – 10.04.202118.02.2021 – 11.03.2021
B105.04.2021 – 10.04.202118.02.2021 – 11.03.2021
   

Maj

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 03.05.2021 – 08.05.2021 18.03.2021 – 08.04.2021
A2 03.05.2021 – 08.05.2021 18.03.2021 – 08.04.2021
B1 03.05.2021 – 08.05.2021 18.03.2021 – 08.04.2021

Qershor

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 07.06.2021 – 12.06.2021 15.04.2021 – 13.05.2021
A2 07.06.2021 – 12.06.2021 15.04.2021 – 13.05.2021
B1 07.06.2021 – 12.06.2021 15.04.2021 – 13.05.2021

Korrik

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A105.07.2021 – 10.07.202120.05.2021 – 10.06.2021
A205.07.2021 – 10.07.202120.05.2021 – 10.06.2021
B105.07.2021 – 10.07.202120.05.2021 – 10.06.2021
   

Shtator

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A106.09.2021 – 11.09.202117.06.2021 – 12.08.2021
A206.09.2021 – 11.09.202117.06.2021 – 12.08.2021
B106.09.2021 – 11.09.202117.06.2021 – 12.08.2021
   

Tetor

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 04.10.2021 – 09.10.2021 19.08.2021 – 09.09.2021
A2 04.10.2021 – 09.10.2021 19.08.2021 – 09.09.2021
B1 04.10.2021 – 09.10.2021 19.08.2021 – 09.09.2021

Nëntor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A101.11.2021 – 06.11.202116.09.2021 – 07.10.2021
A201.11.2021 – 06.11.202116.09.2021 – 07.10.2021
B101.11.2021 – 06.11.202116.09.2021 – 07.10.2021
   

Dhjetor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A129.11.2021 – 04.12.202114.10.2021 – 04.11.2021
A229.11.2021 – 04.12.202114.10.2021 – 04.11.2021
B129.11.2021 – 04.12.202114.10.2021 – 04.11.2021