Provimet
Gjilan

Në Deutschzentrum Kosovo organizohen provimet e ÖSD. Këto provime janë të njohura ndërkombëtarisht. Përmes butonit “ANMELDUGNEN” ju mund t’a paraqisni provimin tuaj në njërën nga qendrat tona.

Provimet e gjuhës gjermane

Ju nevojitet një dëshmi për nivelin tuaj gjuhësor, e cila ju shërben për bashkim familjar, punë, studime apo vizë dhe që njihet ndërkombëtarisht?  Qendra jonë ofron provime të gjuhës gjermane për nivelet A1 deri në B2. Provimet e gjuhës gjermane të ÖSD përkojnë me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj): nga niveli A1 për fillestarët deri te niveli më i lartë gjuhësor C2.

Qendrën tonë si dhe terminet e provimeve mund t’i gjeni në faqen e ÖSD. Për informata shtesë rreth provimit të ÖSD-së ju lutemi të na kontaktoni vetëm përmes emailit: provimet.gjilan@deutschzentrumkosovo.com

Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë.  Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin. Ne nuk bashkpunojmë me agjensione apo ofrues të kurseve të gjuhës gjermane dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

Çmimet e provimeve në Deutschzentrum Kosovo

Rezultatet në procedurë të rregullt publikohen pas 4 javëve!
Rezultatet e vlerësimit ekspres publikohen pas 1 jave!
Certifikatat dorëzohen 3 deri 5 ditëve pasi të publikohen rezultatet.

Die Ergebnisse im regulären Verfahren werden nach 4 Wochen veröffentlicht!
Die Ergebnisse der Expressauswertung werden nach 1 Woche veröffentlicht!
Zertifikate werden 3 bis 5 Tage nach Veröffentlichung der Ergebnisse eingereicht.

NiveliModuli i provimitÇmimi për çdo modulÇmimi për të gjitha modulet
ZA1Komplet135 €Provimi + Kursi përgaditor (2 ditë)
ZA1Provimi me shkrim70 €Përsëritës
ZA1Provimi me gojë40 €Përsëritës
ZA1Vlerësim i shpejtë / ekspres110 €Në ditën e dorëzimit të dokumenteve
    
ZA2Komplet100 €Provimi
ZA2Provimi me shkrim75 €Përsëritës
ZA2Provimi me gojë45 €Përsëritës
ZA2Vlerësim i shpejtë / ekspres110 €Në ditën e dorëzimit të dokumenteve
    
ZB1Komplet125 €Provimi
ZB1Me lexim40 €Përsëritës
ZB1Me dëgjim40 €Përsëritës
ZB1Me shkrim40 €Përsëritës
ZB1Me gojë40 €Përsëritës
ZB1Vlerësim i shpejtë / ekspres120 €Në ditën e dorëzimit të dokumenteve
   
ZB2Komplet140 €Provimi
ZB2Provimi me shkrim100 €Përsëritës
ZB2Provimi me gojë50 €Përsëritës
ZB2Vlerësim i shpejtë / ekspres120 €Në ditën e dorëzimit të dokumenteve

Kursi përgaditor për A1 është i detyrueshëm dhe 60% është pjesëmarrja e detyrueshme!
Paraqitja e provimit dhe tërheqja e certifikatës bëhet vetëm me pasaportë dhe vetëm personalisht.
Letërnjoftimi kosovar nuk do të merret parasysh!
Informata me rëndësi:

Paraqita e provimit bëhet vetëm PERSONALISHT dhe me PASAPORTË ORIGJINALE duke dorëzuar këto dokumentacione:
– 2 kopje të Pasaportës
– Kandidatët përsëritës duhet ta sjellin po ashtu edhe kopjen e pjesës/modulit së/të provimit të cilën e kanë kaluar. Kjo vlen për të gjitha nivelet.

Vlerësimi i shpejt / ekspres!
Me ofertën tonë të vlerësimit të shpejt, ne duam të ju lehtësojmë procedurën e provimit, të gjithë atyre pjesëmarrësve që, për arsye të ndryshme, kanë nevojë dhe duan të dinë rezultatet e provimit të tyre sa më shpejt të jetë e mundur.
Rezultatin e provimit do ta kuptoni jo më vonë se 5 ditë pune pasi dokumentet e provimit të kenë arritur në selinë e ӦSD në Austri.
Të gjithë ata, të cilët dëshirojnë që të aplikojnë për vlerësimin e shpejt / ekspres, duhet ta bëjnë kërkesën në ditën e dorëzimit të dokumenteve për provim, pas aplikimit online.

Certifikatat:
Tërheqja e certifikatave bëhet çdo dite pune nga ora 10:00 deri ne ora 17:00.

Datat e provimeve ÖSD 2022

ProvimiData e provimitAfati i paraqitjes
A1 – B09.02.2022 – 11.02.2022 (Afati i Shkurtit)15.11.2021 – 17.01.2022
   
A1 – B102.03.2022 – 04.03.2022 (Afati i Marsit)24.01.2022 – 08.02.2022
   
A1 – B106.04.2022 – 08.04.2022 (Afati i Prillit)14.02.2022 – 15.03.2022
   
A1 – B111.05.2022 – 13.05.2022 (Afati i Majit)21.03.2022 – 19.04.2022
   
A1 – B101.06.2022 – 03.06.2022 (Afati i Qershorit)25.04.2022 – 10.05.2022
   
A1 – B106.07.2022 – 08.07.2022 (Afati i Korrikut)16.05.2022 – 14.06.2022
   
A1 – B107.09.2022 – 09.09.2022 (Afati i Shtatorit)20.06.2022 – 16.08.2022
   
A1 – B105.10.2022 – 07.10.2022 (Afati i Tetorit)22.08.2022 – 13.09.2022
   
A1 – B102.11.2022– 04.11.2022 (Afati i Nëntorit)19.09.2022 – 11.10.2022
   
A1 – B130.11.2022 – 02.12.2022 (Afati i Dhjetorit)17.10.2022 – 08.11.2022

Rezultatet e provimeve

Arkiva e rezultateve të provimeve

Dokumente të rëndësishme