PROVIMET MITROVICË

 

Provimet e gjuhës gjermane
Ju nevojitet një dëshmi për nivelin tuaj gjuhësor, e cila ju shërben për bashkim familjar, punë, studime apo vizë dhe që njihet ndërkombtarisht? Qendra jonë ofron provime të gjuhës gjermane për nivelet A1 deri në B2. Provimet e gjuhës gjermane të ÖSD-es përkojnë me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj): nga niveli A1 për fillestarët deri te niveli më i lartë gjuhësor C2.
Kursantët e Deutschzentrum Kosovo sigurojnë automatikisht një vend në provim dhe përfitojnë zbritje prej 25%.
Qendrën tonë si dhe terminet e provimeve mund t’i gjeni në faqen e ÖSD. Për informata shtesë rreth provimit të ÖSD-së ju lutemi të na kontaktoni vetëm përmes emailit: provimet.mitrovice@deutschzentrumkosovo.com

Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë. Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin. Ne nuk bashkpunojmë me agjensione apo ofrues të kurseve të gjuhës gjermane dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

Klinkoni në butonin e mëposhtëm “ANMELDUNGEN” për t’a paraqitur provimin:

Çmimet e provimeve

*Çmimet për pjesëmarrësit e kursit të Deutschzentrum Kosovo.
Kursi përgaditor për A1 është i detyrueshëm dhe 60% është pjesëmarrja e detyrueshme!
Paraqitja e provimit dhe tërheqja e certifikatës bëhet vetëm me pasaportë dhe vetëm personalisht.
Letërnjoftimi kosovar nuk do të merret parasysh!
Informata me rëndësi:
Paraqita e provimit bëhet vetëm PERSONALISHT dhe me PASAPORTË ORIGJINALE duke dorëzuar këto dokumentacione:
–  2 kopje të Pasaportës
– Kandidatët përsëritës duhet ta sjellin po ashtu edhe kopjen e pjesës/modulit së/të provimit të cilën e kanë kaluar. Kjo vlen për të gjitha nivelet.

Vlerësimi i shpejt / ekspres!
Me ofertën tonë të vlerësimit të shpejt, ne duam të ju lehtësojmë procedurën e provimit, të gjithë atyre pjesëmarrësve që, për arsye të ndryshme, kanë nevojë dhe duan të dinë rezultatet e provimit të tyre sa më shpejt të jetë e mundur.
Rezultatin e provimit do ta kuptoni jo më vonë se 10 ditë pune pasi dokumentet e provimit të kenë arritur në selinë e ӦSD në Austri.
Të gjithë ata, të cilët dëshirojnë që të aplikojnë për vlerësimin e shpejt / ekspres, duhet ta bëjnë kërkesën në ditën e dorëzimit të dokumenteve për provim, pas aplikimit online.


Certifikatat:
Tërheqja e certifikatave bëhet çdo dite pune nga ora 10:00 deri ne ora 17:00.

Rezultatet e provimeve

Provimi Dhjetor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung08.12.2021 – 09.12.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung08.12.2021 – 09.12.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung08.12.2021 – 09.12.2021→ ZB1
   
Afatet e provimeve të ÖSD 2021

Dhjetor

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 08.12.2021 – 09.12.2021 05.10.2021 – 17.11.2021
A2 08.12.2021 – 09.12.2021 05.10.2021 – 17.11.2021
B1 08.12.2021 – 09.12.2021 05.10.2021 – 17.11.2021
Datat e Provimeve ÖSD 2022

Mars

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 09.03.2022 – 11.03.2022 10.01.2022 – 15.02.2022
A2 09.03.2022 – 11.03.2022 10.01.2022 – 15.02.2022
B1 09.03.2022 – 11.03.2022 10.01.2022 – 15.02.2022
B2 09.03.2022 – 11.03.2022  10.01.2022 – 15.02.2022

Qershor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A108.06.2022 – 10.06.202201.04.2022 – 17.05.2022
A208.06.2022 – 10.06.202201.04.2022 – 17.05.2022
B108.06.2022 – 10.06.202201.04.2022 – 17.05.2022
   

Shtator

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A128.09.2022 – 30.09.202201.07.2022 – 06.09.2022
A228.09.2022 – 30.09.202201.07.2022 – 06.09.2022
B128.09.2022 – 30.09.202201.07.2022 – 06.09.2022
B228.09.2022 – 30.09.202201.07.2022 – 06.09.2022

Nëntor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A102.11.2022 – 04.11.202212.09.2022 – 11.10.2022
A202.11.2022 – 04.11.202212.09.2022 – 11.10.2022
B102.11.2022 – 04.11.202212.09.2022 – 11.10.2022