PROVIMET PRISHTINË

 

Provimet e gjuhës gjermane
Ju nevojitet një dëshmi për nivelin tuaj gjuhësor, e cila ju shërben për bashkim familjar, punë, studime apo vizë dhe që njihet ndërkombtarisht? Qendra jonë ofron provime të gjuhës gjermane për nivelet A1 deri në B2. Provimet e gjuhës gjermane të ÖSD-es përkojnë me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj): nga niveli A1 për fillestarët deri te niveli më i lartë gjuhësor C2.
Kursantët e Deutschzentrum Kosovo sigurojnë automatikisht një vend në provim dhe përfitojnë zbritje prej 25%.
Qendrën tonë si dhe terminet e provimeve mund t’i gjeni në faqen e ÖSD. Për informata shtesë rreth provimit të ÖSD-së ju lutemi të na kontaktoni vetëm përmes emailit: provimet@deutschzentrumkosovo.com

Terminet për paraqitje të provimit kanë qenë, janë dhe mbesin pa pagesë. Sistemi ynë i termineve është i hapur për të gjithë. Nuk është e nevojshme që të angazhohet një agjension lidhur me kërkesat për termin. Ne nuk bashkpunojmë me agjensione apo ofrues të kurseve të gjuhës gjermane dhe kërkesat për termine nga ana e agjensioneve janë të padëshirueshme. Ne mbajmë të drejtën e rezervuar të anulojmë kërkesat e bëra nga ana e agjensioneve, pa pasur nevojë që të japim arsyetim për anulimin.

Klinkoni në butonin e mëposhtëm “ANMELDUNGEN” për t’a paraqitur provimin:

Çmimet e provimeve

*Çmimet për pjesëmarrësit e kursit të Deutschzentrum Kosovo.
Kursi përgaditor për A1 është i detyrueshëm dhe 60% është pjesëmarrja e detyrueshme!
Paraqitja e provimit dhe tërheqja e certifikatës bëhet vetëm me pasaportë dhe vetëm personalisht.
Letërnjoftimi kosovar nuk do të merret parasysh!
Informata me rëndësi:
Paraqita e provimit bëhet vetëm PERSONALISHT dhe me PASAPORTË ORIGJINALE duke dorëzuar këto dokumentacione:
–  2 kopje të Pasaportës
– Kandidatët përsëritës duhet ta sjellin po ashtu edhe kopjen e pjesës/modulit së/të provimit të cilën e kanë kaluar. Kjo vlen për të gjitha nivelet.

Vlerësimi i shpejt / ekspres!
Me ofertën tonë të vlerësimit të shpejt, ne duam të ju lehtësojmë procedurën e provimit, të gjithë atyre pjesëmarrësve që, për arsye të ndryshme, kanë nevojë dhe duan të dinë rezultatet e provimit të tyre sa më shpejt të jetë e mundur.
Rezultatin e provimit do ta kuptoni jo më vonë se 10 ditë pune pasi dokumentet e provimit të kenë arritur në selinë e ӦSD në Austri.
Të gjithë ata, të cilët dëshirojnë që të aplikojnë për vlerësimin e shpejt / ekspres, duhet ta bëjnë kërkesën në ditën e dorëzimit të dokumenteve për provim, pas aplikimit online.


Certifikatat:
Tërheqja e certifikatave bëhet çdo dite pune nga ora 10:00 deri ne ora 17:00.

Rezultatet e provimeve

Provimi Korrik 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung26.07.2021 – 31.07.2021→ ZB2

Provimi Qershor 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung21.06.2021 – 26.06.2021→ ZB2

Provimi Maj 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung17.05.2021 – 22.05.2021→ ZB2

Provimi Prill 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung19.04.2021 – 24.04.2021→ ZB2

Provimi Mars 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung22.03.2021 – 27.03.2021→ ZB2

Provimi Shkurt 2021

Provimi
Data e provimit Rezultatet
A1 ZA1 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZA1
A2 ZA2 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZA2
B1 ZB1 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZB1
 B2 ZB2 Prüfung 22.02.2021 – 27.02.2021 → ZB2

Provimi Janar 2021

Provimi
Data e provimitRezultatet
A1 ZA1 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZA1
A2 ZA2 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZA2
B1 ZB1 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZB1
 B2 ZB2 Prüfung18.01.2021 – 23.01.2021→ ZB2
Datat e Provimeve ÖSD 2021

Janar

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 18.01.2021 – 23.01.2021 02.12.2020 – 23.12.2020
A2 18.01.2021 – 23.01.2021 02.12.2020 – 23.12.2020
B1 18.01.2021 – 23.01.2021 02.12.2020 – 23.12.2020
B2 18.01.2021 – 23.01.2021 02.12.2020 – 23.12.2020

Shkurt

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A122.02.2021 – 27.02.202108.01.2021 – 28.01.2021
A222.02.2021 – 27.02.202108.01.2021 – 28.01.2021
B122.02.2021 – 27.02.202108.01.2021 – 28.01.2021
B222.02.2021 – 27.02.202108.01.2021 – 28.01.2021

Mars

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A122.03.2021 – 27.03.202103.02.2021 – 25.02.2021
A222.03.2021 – 27.03.202103.02.2021 – 25.02.2021
B122.03.2021 – 27.03.202103.02.2021 – 25.02.2021
B222.03.2021 – 27.03.202103.02.2021 – 25.02.2021

Prill

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A120.04.2021 – 24.04.202103.03.2021 – 28.03.2021
A220.04.2021 – 24.04.202103.03.2021 – 28.03.2021
B120.04.2021 – 24.04.202103.03.2021 – 28.03.2021
B220.04.2021 – 24.04.202103.03.2021 – 28.03.2021

Maj

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A117.05.2021 – 22.05.202102.04.2021 – 22.04.2021
A217.05.2021 – 22.05.202102.04.2021 – 22.04.2021
B117.05.2021 – 22.05.202102.04.2021 – 22.04.2021
B217.05.2021 – 22.05.202102.04.2021 – 22.04.2021

Qershor

Provimi Data e Provimit Afati i paraqitjes
A1 21.06.2021 – 26.06.2021 28.04.2021 – 27.05.2021
A2 21.06.2021 – 26.06.2021 28.04.2021 – 27.05.2021
B1 21.06.2021 – 26.06.2021 28.04.2021 – 27.05.2021
B2 21.06.2021 – 26.06.2021 28.04.2021 – 27.05.2021

Korrik

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A126.07.2021 – 31.07.202102.06.2021 – 01.07.2021
A226.07.2021 – 31.07.202102.06.2021 – 01.07.2021
B126.07.2021 – 31.07.202102.06.2021 – 01.07.2021
B226.07.2021 – 31.07.202102.06.2021 – 01.07.2021

Shtator

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A120.09.2021 – 25.09.202109.07.2021 – 26.08.2021
A220.09.2021 – 25.09.202109.07.2021 – 26.08.2021
B120.09.2021 – 25.09.202109.07.2021 – 26.08.2021
B220.09.2021 – 25.09.202109.07.2021 – 26.08.2021

Tetor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A118.10.2021 – 23.10.202102.09.2021 – 23.09.2021
A218.10.2021 – 23.10.202102.09.2021 – 23.09.2021
B118.10.2021 – 23.10.202102.09.2021 – 23.09.2021
B218.10.2021 – 23.10.202102.09.2021 – 23.09.2021

Nëntor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A115.11.2021 – 20.11.202129.09.2021 – 21.10.2021
A215.11.2021 – 20.11.202129.09.2021 – 21.10.2021
B115.11.2021 – 20.11.202129.09.2021 – 21.10.2021
B215.11.2021 – 20.11.202129.09.2021 – 21.10.2021

Dhjetor

ProvimiData e ProvimitAfati i paraqitjes
A113.12.2021 – 18.12.202127.10.2021 – 18.11.2021
A213.12.2021 – 18.12.202127.10.2021 – 18.11.2021
B113.12.2021 – 18.12.202127.10.2021 – 18.11.2021
B213.12.2021 – 18.12.202127.10.2021 – 18.11.2021