Full 1
Short story
„Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht.“ – Unbekannt

„Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht.“ – Unbekannt

Full 1
Full 2
LifeHAck
„Eine Reise mit tausend Meilen beginnt mit einem kleinen Schritt.“ – Laozi

„Eine Reise mit tausend Meilen beginnt mit einem kleinen Schritt.“ – Laozi

„Eine Reise mit tausend Meilen beginnt mit einem kleinen Schritt.“ – Laozi

Full 2
Full 3
Nature
„Du musst nicht spitze sein, um anzufangen. Aber du musst anfangen, um spitze zu werden.“ — Zig Zagler
„Du musst nicht spitze sein, um anzufangen. Aber du musst anfangen, um spitze zu werden.“ — Zig Zagler
Full 3
Shadow
Deutschzentrum Kosovo ofron kurse të gjuhës gjermane në tri qytete të Kosovës, në Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë.

Deutschzentrum Kosovo ofron kurse intensive, ekstensive dhe individuale prej nivelit fillestar A1 (për bashkim familjar) deri në nivelin e avancuar C1. Kursin mund t’a ndjekin edhe të interesuarit për punë dhe studime në vendet gjermano – folëse. Kurset tona gjermane janë të bazuara në nivelet e Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët. Pas një testi vlerësues ju do të filloni mësimet në nivelin e duhur. Nëse nuk keni njohuri paraprake, filloni automatikisht në nivelin A1.

Kurse me kurset tona individuale ju ofrojmë mundësi për të shijuar një sistem shumë të veçantë mësimi. Ne gjithmonë e dizajnojmë kursin sipas dëshirave dhe ideve tuaja specifike. Të gjitha kurset në Deutschzentrum Kosovo ju përgatitin në mënyrë ideale për kalimin e provimeve të pranuara ndërkombëtarisht, siç janë provimet si ÖSD, Goethe, telc dhe TestDaF. Përveç kurseve, ne gjithashtu me kënaqësi bëjmë përkthimin e teksteve dhe dokumenteve të ndryshme. Si përkthyes gjyqësor, ne me kënaqësi do ti përkthejmë dokumentet tuaja, duke filluar nga dëftesat e deri te tekstet profesionale.